• Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quận Một

 • Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quận Một

 • Tuesday, 30 May 2017, 05:32:22 PM
 • Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quận Một

  • Tư vấn những khó khăn của khách hàng về những quy định của pháp luật về thẻ tạm trú cho người nước ngoài; 
  • Tư vấn một số điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp thẻ tạm trú; 
  • Hướng dẫn cho khách hàng chuẩn bị những loại giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài; 
  • Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự một số tài liệu sử dụng cho việc xin cấp thẻ tạm trú; 
  • Hoàn thiện những giấy tờ xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho khách hàng; 
  • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
  • Ngoài các nội dung trên chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng tư vấn những quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài: tư vấn những thủ tục cấp giấy phép lao động; tư vấn thủ tục xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tư vấn thủ tục xin visa tại Việt Nam

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®