• Một số sai phạm quy định về công dân người nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ bị xử phạt

 • Một số sai phạm quy định về công dân người nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ bị xử phạt

 • Tuesday, 30 May 2017, 03:59:04 PM
 • Một số sai phạm quy định về công dân người nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ bị xử phạt

  * Đối với lao động người nước ngoài: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phải đề nghị cơ quan công an trục xuất, nếu:

  - Lao động làm việc không có giấy phép lao động.

  - Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

  Trường hợp giấy phép hết hạn, doanh nghiệp phải nộp đơn lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®