• Nghị định số 02/2008/NĐ-CP

 • Nghị định số 02/2008/NĐ-CP, Dịch thuật công chứng - Dịch thuật chuyên nghiệp lấy ngay: Nhận dịch công chứng tư pháp văn bản, tài liệu lấy ngay, Dịch thuật chuyên nghiệp báo cáo tài chính, hồ sơ du học

  Legal Guild Services - Tư vấn pháp luật chyên nghiệp: Thủ tục tách sổ đỏ, thửa đất

 • Sunday, 11 March 2018, 04:14:38 PM
 • Dịch tiếng anh, dịch tiếng đức, dịch tiếng pháp, dịch tiếng nhật, dịch tiếng hàn

   Dịch thuật HANU - Được xây dựng và phát triển bởi các thành viên thuộc thế hệ 8X, 9X, nhưng có một vốn kinh nghiệm khá đa dạng và phong phú, năm 2015 là một năm bước ngoặt của dịch thuật Hanu khi chính thức bắt tay hợp tác với công ty dịch thuật Worldlinktrans, một công ty có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ dịch thuật. Và hợp tác cùng công ty CTS, một công ty chuyên về lĩnh vực quảng cáo truyền thông.

  Dịch Tiếng Hàn Quốc - Phiên dịch tiếng hàn:  Những năm gần đây, hoạt động kinh tế và giao lưu thương mại Việt -Hàn tăng mạnh, vì thế các vấn đề liên quan tới giấy tờ cũng cấp thiết, rất nhiều các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề liên quan tới việc chuyển đổi các thủ tục giấy tờ.

  Với kinh nghiệm 08 năm Dịch tiếng Anh, sở hữu kho thuật ngữ chuyên ngành đồ sộ mà không có bất cứ một đơn vị dịch thuật nào trên thị trường có được, nhiều thuật ngữ mang tính chuyên ngành cũng chưa có trong bất kỳ cuốn từ điển nào mà chỉ có trong từ điển của chúng tôi. Chính vì vậy các dịch vụ của Dịch thuật HANU là vô cùng chuẩn ngữ, chính xác, hợp văn phong. Nếu Quý khách có nhu cầu Dịch thuật website; Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật, kiến trúc, IT, cơ khí...dịch tiếng Anh sang tiếng Việt... hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn và trải nghiệm chất lượng mỗi dịch vụ Biên - Phiên dịch mà HANU cung cấp.

  CHÍNH PHỦ

  -------

  Số: 02/2008/NĐ-CP

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

  _______

  CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

  NGHỊ ĐỊNH :

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đoạn 3 khoản 2 Điều 24, đoạn 2 khoản 2 Điều 26, điểm c khoản 2 Điều 11, các điểm a, d và đ khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 18 và Điều 56 của Luật Công chứng về chế độ tài chính, con dấu của Phòng Công chứng, con dấu của Văn phòng công chứng; quản lý việc tổ chức, đào tạo nghề công chứng; việc quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương; địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất của Văn phòng công chứng; phí công chứng.

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về công chứng      

  1. Xây dựng đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương để đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; tổ chức thực hiện đề án đó sau khi được phê duyệt.

  2. Tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng theo đúng quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho phép thành lập.

  3. Yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật.

  4. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

  5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  Điều 3. Chế độ tài chính của Phòng Công chứng

  1. Chế độ tài chính của Phòng Công chứng thực hiện theo quy định của   pháp luật về đơn vị sự nghiệp, các văn bản pháp luật khác liên quan và quy định của Nghị định này.

  2. Kể từ ngày chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp, chế độ tài chính của Phòng Công chứng đang hoạt động theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  Điều 4. Trụ sở Văn phòng công chứng

  1. Văn phòng công chứng phải có trụ sở riêng với địa chỉ cụ thể và bảo đảm về diện tích làm việc cho công chứng viên, nhân viên, tiếp người yêu cầu công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng theo quy định của pháp luật.

  2. Trong trường hợp trụ sở là nhà thuê, mượn thì ngoài việc phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này trong hồ sơ làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng phải kèm theo bản sao Hợp đồng thuê, mượn nhà có thời gian tối thiểu là ba năm kể từ ngày làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.  

  Điều 5. Điều kiện hành nghề công chứng đối với luật sư được bổ nhiệm công chứng viên 

  1. Luật sư được bổ nhiệm công chứng viên để thành lập Văn phòng công chứng thì khi làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng phải có xác nhận đã rút tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn luật sư và chấm dứt hành nghề luật sư. 

  Luật sư được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng đang hoạt động thì cũng phải có xác nhận đã rút tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn luật sư và chấm dứt hành nghề luật sư.

  2. Việc chấm dứt hành nghề luật sư được thể hiện bằng một trong các giấy tờ sau đây:

  a) Đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thì phải có giấy xác nhận đã nộp lại giấy đăng ký hành nghề luật sư cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp;

  b) Đối với luật sư thành lập Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có giấy xác nhận đã nộp lại giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp;

  c) Đối với luật sư là thành viên Công ty luật hợp danh hoặc thành viên sáng lập Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phải có giấy xác nhận đã rút tên khỏi danh sách thành viên Công ty luật hợp danh hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  d) Đối với luật sư là thành viên góp vốn trong Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phải có giấy xác nhận đã chấm dứt tư cách thành viên trong Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  đ) Đối với luật sư làm việc theo hợp đồng cho tổ chức hành nghề luật sư phải có giấy xác nhận đã chấm dứt hợp đồng làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

  Điều 6. Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc có nguyện vọng thôi việc

  1. Cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc có nguyện vọng thôi việc được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng, ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 13 của Luật Công chứng thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh là đã nghỉ hưu hoặc thôi việc.

  2. Công chứng viên của Phòng Công chứng thôi việc theo nguyện vọng hoặc đã nghỉ hưu thì vẫn được giữ chức danh công chứng viên và có quyền thành lập Văn phòng công chứng hoặc tham gia Văn phòng công chứng đang hoạt động.

  Công chứng viên đã nghỉ hưu không quá một năm có quyền hành nghề công chứng theo quy định và không phải làm thủ tục bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian không quá một năm đối với công chứng viên nghỉ hưu được tính từ ngày có quyết định nghỉ hưu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

  Điều 7. Phí công chứng

  1. Mức thu phí công chứng được áp dụng thống nhất đối với Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng.

  2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng phí công chứng.

  Điều 8. Con dấu của Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng

  1. Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy.

  Bộ Công an quy định mẫu dấu của Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng.

  2. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

  3. Phòng Công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định thành lập.

  4. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động. 

  5. Phòng Công chứng đang hoạt động theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực được khắc và sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định này sau khi có quyết định chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp.

  Điều 9. Đào tạo nghề công chứng

  1. Cơ sở đào tạo nghề công chứng bao gồm Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở khác, nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Cơ sở đào tạo nghề công chứng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo nghề công chứng; 

  b) Có chương trình đào tạo, giáo trình phù hợp với chương trình khung về đào tạo nghề công chứng;

  c) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc dạy và học nghề công chứng.

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, thủ tục thành lập cơ sở đào tạo nghề công chứng.

  Điều 10. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  2. Bãi bỏ khoản 9 Điều 3 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

  Điều 11. Trách nhiệm thi hành

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

    Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

    các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: Văn thư, XDPL (5b). XH

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

  (Đã ký)

  Nguyễn Tấn D

   

  Hướng dẫn việc: thủ tục sang tên sổ đỏ, thuế sang tên sổ đỏ, hồ sơ sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ nhà chung cư, sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền, sang tên sổ đỏ mất bao lâu, lệ phí sang tên sổ đỏ , khai nhân di sản thừa kế ,Sang tên sổ đỏ, tách sổ đỏ, sang ten so do, thu tuc sang ten so do , tach so do,

  Dịch thuật HANU - Dịch thuật công chứng - Phiên dịch chuyên nghiệp: Công ty Dịch thuật HANU là cộng tác uy tín, đắc lực nhiều năm của Dịch thuật CTS. Được lấy tên với ý tưởng đa số các thành viên đều xuất thân từ ngôi trường giầu truyền thống HANU ( Đại Học Ngoại Ngữ  Hà Nội). Niềm từ hào đó đã giúp các thành viên có thêm tự tin và động lực để ngày càng xây dựng Dịch thuật HANU thành một thương hiệu uy tín. Với các dịch vụ dịch thuật chất lượng hàng đầu như:

  Dịch thuật tiếng Anh: tiếng Anh là ngôn ngữ thư hai được sử dụng rộng rãi và là ngôn ngữ chính thức trong các tổ chức lớn bao gồm Liên Minh Châu Âu, khối thịnh Vượng Chung Anh và đặc biệt là Liên Hợp Quốc... dịch tiếng Anh chuyên ngành, phiên dịch tiếng anh, dịch tiếng anh tại Hà Nội - dịch tiếng Anh tại Hồ Chí Minhdịch thuật công chứng tiếng anhdịch tiếng anh giá rẻ, dịch tài liệu tiếng anh... là những dịch vụ thế mạnh của chúng tôi.

  Dịch thuật tiếng Pháp : Nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung, là cầu nối ngôn ngữ giữa các cá nhân và công ty của Việt Nam và Pháp, đáp ứng hơn nữa nhu cầu dịch thuật và công chứng các tài liệu tiếng Pháp... Giá dịch thuật tiếng phápdịch thuật tiếng pháp ở đâuDịch tiếng pháp chuyên nghành, báo giá dịch thuật tiếng pháp, dịch thuật tiếng pháp hà nội, dịch vụ dịch thuật , dịch tiếng pháp online , phiên dịch tiếng phápdịch hồ sơ du học pháp

  - Dịch tiếng Trung Dịch công chứng tiếng Trung Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, văn hóa phương Đông lại càng được nghiên cứu nhiều hơn và việc sử dụng tiếng Trung là công cụ tốt nhất để bắt đầu tìm hiểu văn hóa Phương Đông

  Thủ tục thành lập công ty, Legal Guid Service giới thiệu gói dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ với thời gian nhanh , đảm bảo tại Hà Nội. Cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách 

  Tư vấn đầu tư: Chuyên tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn pháp lý, đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đâu tư, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư

  Tư vấn luật đất đai:Được tư vấn và hỗ trợ bởi các luật sư có kinh nghiệm , hỗ trợ tư vấn thủ tục nhanh, chính xác. 

  Thủ tục ly hônlà một quy trình bắt buộc để chấm dứt về mặt pháp lý quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  - Dịch thuật tiếng Lào Tiếng Lào có ảnh hưởng ít nhiều đến những sinh ngữ khác trong vùng đối với các lân bang như tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Việt. Lào ngữ được coi là một ngôn ngữ hỗn hợp ở bán đảo Đông Nam Á

  - Dịch thuật tiếng Nga Công ty Dịch thuật HANU nhận dịch công chứng tiếng Nga giấy tờ cá nhân, tài liệu chuyên ngành, hợp đồng, hồ sơ các loại. Và cung cấp Phiên dịch tiếng Nga chuyên nghiệp tại Việt Nam

  - Dịch thuật tiếng Nhật Nhật Bản dẫn đầu thế giới về nền công nghiệp kỹ thuật cao, và đây là nơi sản xuất các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới sản phẩm xe cơ giới, vi thiết bị điện tử, máy móc thiết bị...

  - Dịch thuật tiếng Thái Tiếng Thái là ngôn ngữ chính thức của Thái Lan và là tiếng mẹ đẻ của người Thái, dân tộc chiếm đa số ở Thái Lan. 

  Dịch thuật tiếng Đức Kể từ khi Việt gia nhập WTO, dịch thuật Đức - Việt - Đức trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động của nhiều tổ chức kinh tế, Tập đoàn, công ty, cá nhân tại Việt Nam và tại Đức.

  xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do

   

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®