• Cung ứng Dịch Vụ dịch thuật, công chứng trực tuyến trên website có phải nạp thuế

 • Thời đại công nghệ tiên tiến 4.0 bùng nổ. Việc Cung ứng Dịch Vụ dịch thuật, công chứng trực tuyến trên  website biến thành xu hướng tất yếu. Seo web & các hình thức maketing trực tuyến như quảng cáo google hay quảng cáo facebook thường được các đơn vị cung cấp Dịch vụ tin yêu tiến hành và đã đem tới các khoản doanh thu lớn.

 • Saturday, 06 October 2018, 03:30:25 AM
 • Thắc mắc đặt ra ở đây là những cá thể hoặc Doanh Nghiệp sau khi thiet ke website dùng Dịch Vụ seo web để cung ứng Thương Mại Dịch Vụ pháp luật trả tiền hoặc bán hàng fanpage facebook thì có phải tiến hành nghĩa vụ thuế so với nhà nước? nội dung bài viết tiếp sau đây Hoiluatgia.vn sẽ hỗ trợ mọi cá nhân hiểu hơn về nội dung này.

  Về Cơ sở pháp lý

  Việc Marketing Thương mại trên website, sử dụng quảng cáo facebook hoặc sử dụng Dịch vụ seo - SEO Hà Nội để lên trên top kết quả tìm kiếm google được liệt kê vào trong 1 hình thức Marketing Thương mại online đã được lao lý trong thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

  – thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn tiến hành thuế GTGT & thuế thu nhập cá nhân so với cá thể cư trú có hoạt động giải trí kinh doanh; chỉ dẫn triển khai 1 số ít nội dung sửa đổi, bổ trợ về thuế nguồn thu cá thể quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số ít điều của những Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về thuế & sửa đổi, bổ sung một số điều của những Nghị định về thuế do bộ trưởng Bộ tài chính phát hành

  Nhiều chủng loại thuế cần phải nộp khi bán sản phẩm trực tuyến trên website

  địa thế căn cứ luật pháp của pháp lý, cá nhân bán sản phẩm trực tuyến (Sau đây gọi chung là cá nhân kinh doanh) sẽ phải nạp ba loại thuế khi bán sản phẩm trực tuyến, gồm: Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài.

  1, Lệ phí môn bài.

  địa thế căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 139/2016/NĐ-CP pháp luật, mức thu lệ phí môn bài như sau:

  “2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ dân cư hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, Dịch vụ như sau:

  a) cá thể, nhóm cá thể, hộ dân cư có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

  b) cá thể, nhóm cá thể, hộ dân cư có doanh số trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

  c) cá thể, nhóm cá nhân, hộ dân có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.”

  địa thế căn cứ theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP đối với cá nhân, hộ kinh doanh thương mại sẽ được miễn lệ phí môn bài khi có lợi nhuận thường niên từ 100 triệu VND trở xuống.

  tức là, theo lao lý hiện hành, lệ phí môn bài sẽ được thu địa thế căn cứ trên tổng lợi nhuận của hộ, cá thể Marketing Thương mại chứ không phụ thuộc thu nhập như trước đó đây nữa. Lệ phí môn bài cũng chia làm ba bậc sửa chữa thay thế cho sáu bậc như trước đó đây.

  người tiêu dùng vui tươi xác định mức doanh thu để biết được mức thu lệ phí môn bài.

  Lệ phí môn bài nộp theo năm, thời hạn nộp cuối cùng nộp tiền lệ phí môn bài là ngày 30/01 hàng năm, tình huống mới đứng ra Marketing Thương mại thì thời gian ấn hạn nộp là ngày sau cùng của tháng đầu tiên mới đứng ra Marketing Thương mại.

  2. Về thuế giá trị gia tăng và thuế nguồn thu cá thể (Thuế khoán)

  địa thế căn cứ theo lao lý tại chỉ thị 92/2015/TT-BTC, cá nhân có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại phải nạp thuế GTGT và TNCN (sau đây gọi chung là thuế khoán) khi có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

  đối với hoạt động bán hàng trực tuyến là hoạt động giải trí cung ứng cung ứng sản phẩm & hàng hóa tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhânlà 0,5%.

  như thế việc kinh doanh thương mại trên website hay bất cứ hình thức kinh doanh trực tuyến nào khác nếu sinh lời đều phải đóng các khoản thuế như lệ phí môn bài & thuế khoán ( thuế nguồn thu cá nhân)

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichthuat-congchung.com Group®