5 câu đố về những bài thơ xuân nổi tiếng & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Chân dung một số nhà thơ trong phong trào Thơ mới trong sách Thi nhân Việt Nam.

Ngoài Thế Lữ, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, hàng loạt nhà thơ trong phong trào Thơ Mới có tác phẩm hay về mùa xuân, được trích trong tập “Thi nhân Việt Nam” 1942.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Chân dung một số nhà thơ trong phong trào Thơ mới trong sách Thi nhân Việt Nam.

Chân dung một số nhà thơ trong phong trào Thơ mới trong sách Thi nhân Việt Nam.

Câu 1: Xuân của Chế Lan Viên được đánh giá là bài thơ lạ nhất, sầu thảm thảm nhất về mùa xuân. Trong tác phẩm này, tuy viết về mùa xuân nhưng tác giả mong nhớ mùa gì?

a. Hạ

b. Thu

c. Đông

Lê Nam – Tổng hợp