Ai là tác giả ‘Những người khốn khổ’? & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Đại văn hào người Pháp, sống tại thế kỷ 19. Ảnh: Shutterstock

Ông sinh năm 1802, mất 1885 và là tác giả của hai tác phẩm nổi tiếng “Nhà thờ Đức Bà Paris” và “Những người khốn khổ”.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Đại văn hào người Pháp, sống tại thế kỷ 19. Ảnh: Shutterstock

Đại văn hào người Pháp, sống tại thế kỷ 19. Ảnh: Shutterstock

Câu 1: Ai là tác giả của tiểu thuyết Những người khốn khổ?

a. Honore de Balzac

b. Victor Hugo

c. Marcel Proust

Thanh Hằng (Tổng hợp)