Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng mới & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Ông Phạm Quang Hiệu. Ảnh: VGP

Ông Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng, kiêm Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao, ngày 17/5.

Dịch Thuật Công Chứng nhanh, lấy ngay trong ngày, giá rẻ chỉ 25k Trans24H0948 944 222

Ông Hiệu 46 tuổi, quê Hà Nội; cử nhân Luật, cử nhân Tiếng Anh, thạc sĩ Luật. Ông công tác tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 1998. Năm 2007, ông làm Thư ký lãnh đạo Bộ Ngoại giao rồi trợ lý Vụ trưởng.

Năm 2010, ông giữ chức Vụ phó, Phó chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao. Sau đó, ông được cử giữ chức Tham tán rồi Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái Đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc từ năm 2012.

Ông Phạm Quang Hiệu. Ảnh: VGP

Ông Phạm Quang Hiệu. Ảnh: VGP

Năm 2015, trở lại Việt Nam, ông làm Vụ phó, rồi Vụ trưởng, Thư ký Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Ông đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ từ năm 2019.

Bộ Ngoại giao hiện có 6 Thứ trưởng gồm các ông: Đặng Minh Khôi, Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Phạm Quang Hiệu. Bộ trưởng là ông Bùi Thanh Sơn.