Đo khả năng nhận biết quốc kỳ & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Ảnh: Shutterstock.

Bạn có biết quốc gia nào có quốc kỳ hình vuông hay lá cờ nước nào có biểu tượng rồng sấm, ngôi sao 5 cánh?

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Câu 1: Hai quốc gia nào có quốc kỳ hình vuông?

a. Thụy Sĩ và Thụy Điển

b. Thụy Sĩ và Vatican

c. Vatican và Nepal

Dương Tâm – Tổng hợp