Đoán quốc gia qua tên thủ đô & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Ảnh: Shutterstock.

Wellington, Kingston hay Naypyitaw là thủ đô của nước nào? Bạn hãy làm bài trắc nghiệm để tìm hiểu.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Câu 1: Wellington là thủ đô nước nào ở châu Đại Dương?

a. Australia

b. New Zealand

c. Papua New Guinea

Dương Tâm – Tổng hợp