Lập hồ sơ bảo vật ‘Cửu đỉnh’ là di sản tư liệu thế giới & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Cửu đỉnh được đặt trong khuôn viên Thế Tổ miếu. Ảnh: Võ Thạnh

Thừa Thiên – HuếBảo vật quốc gia “Cửu đỉnh” được Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế xây dựng hồ sơ gửi UNESCO đề xuất công nhận là di sản tư liệu thế giới.

Dịch Thuật Công Chứng nhanh, lấy ngay trong ngày, giá rẻ chỉ 25k Trans24H0948 944 222

Ngày 27/5, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho biết tư liệu về bảo vật “Cửu đỉnh” đang được phòng nghiên cứu của Trung tâm hoàn thiện hồ sơ, sau đó sẽ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình UNESCO xét duyệt.

Bảo vật quốc gia “Cửu Đỉnh” gồm 9 chiếc đỉnh đồng do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835 được đặt trong khuôn viên Thế Tổ miếu, nơi thờ vua Gia Long và các vị vua triều Nguyễn. 9 chiếc đỉnh đồng được đặt tên theo miếu hiệu của vua triều Nguyễn, ứng với 9 gian thờ ở Thế Tổ miếu. Với giá trị lịch sử, “Cửu đỉnh” được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012.

Cửu đỉnh được đặt trong khuôn viên Thế Tổ miếu. Ảnh: Võ Thạnh

Cửu đỉnh được đặt trong khuôn viên Thế Tổ miếu. Ảnh: Võ Thạnh

Ngoài ra, ngành văn hóa Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu lập hồ sơ trình UNESCO ghi tên ẩm thực Huế vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể.

Hình ảnh con trâu được đắp nổi trên Cửu đỉnh. Ảnh: Võ Thạnh

Hình ảnh con trâu được đắp nổi trên Cửu đỉnh. Ảnh: Võ Thạnh

Hiện Thừa Thiên Huế có 5 di sản thế giới gồm quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993; Nhã nhạc, âm nhạc cung đình Việt Nam được công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào năm 2003; Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới vào năm 2009; Châu bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới vào năm 2014 và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là di sản tư liệu thế giới vào năm 2016.

Võ Thạnh