Mỹ đã trải qua bao nhiêu đời tổng thống? & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Trump phát biểu tại Nhà Trắng rạng sáng 4/11. Ảnh: Reuters.

Ai là tổng thống đầu tiên của Mỹ, ai giữ chức hai nhiệm kỳ không liên tiếp? Hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây để đo lường sự hiểu biết của bạn.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Trump phát biểu tại Nhà Trắng rạng sáng 4/11. Ảnh: Reuters.

Trump phát biểu tại Nhà Trắng rạng sáng 4/11. Ảnh: Reuters.

Câu 1: Mỹ trải qua bao nhiêu đời tổng thống?

a. 44

b. 45

c. 46

Dương Tâm – Tổng hợp