Năm câu đố về ‘Tứ đại danh tác’ của Trung Quốc & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Tranh vẽ Lưu Bị, một nhân vật nổi tiếng trong một tác phẩm được xếp là Tứ đại danh tác. Ảnh: Wikipedia.

‘Tứ đại danh tác’ là bốn tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc, được sáng tác theo hình thức tiểu thuyết chương hồi, quen thuộc với hàng triệu người đọc Việt Nam.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Nhà nghiên cứu Lê Thời Tân trong bài “Tứ đại kỳ thư của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc: tên gọi – văn bản – tác giả” trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học (số 2, năm 2011) cho biết “Tứ đại kỳ thư” hay “Tứ đại danh tác” là những cách nói của truyền thống phê bình Trung Hoa, tồn tại bên cạnh cách điểm bình các nhóm tác phẩm nổi tiếng như “Tứ thư Ngũ kinh”, “Tứ đại danh sử” hay “Lục tài tử thư”.

Nhà văn, nhà phê bình nổi tiếng thời Minh mạt Lý Ngư được xem là người đầu tiên đề xuất danh xưng “Tứ đại ký thư” dành để gọi chung nhóm bốn tiểu thuyết trường thiên chương hồi kể theo thứ tự thời gian sáng tác.

Tranh vẽ Lưu Bị, một nhân vật nổi tiếng trong một tác phẩm được xếp là Tứ đại danh tác. Ảnh: Wikipedia.

Tranh vẽ Lưu Bị, nhân vật nổi tiếng trong một tác phẩm được xếp là “Tứ đại danh tác”. Ảnh: Wikipedia.

Câu 1: “Tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc gồm các tác phẩm nào?

a. Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Tây du ký, Liêu trai chí dị

b. Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Liêu trai chí dị, Hồng lâu mộng

c. Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng

Lê Nam – Tổng hợp