Nữ tướng nào muốn ‘cưỡi gió, đạp sóng, chém cá kình’? & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Nữ tướng muốn cưỡi gió, đạp sóng, chém cá kình biển khơi qua tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Bảo tàng Thanh Hóa

Bà quê Thanh Hóa, không lập gia đình mà cùng anh trai tập hợp nghĩa sĩ, mài gươm, luyện võ để khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Nữ tướng muốn cưỡi gió, đạp sóng, chém cá kình biển khơi qua tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Bảo tàng Thanh Hóa

Nữ tướng muốn “cưỡi gió, đạp sóng, chém cá kình biển khơi” qua tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Bảo tàng Thanh Hóa

Câu 1: Khi được khuyên lấy chồng, nữ tướng nào đã khảng khái đáp: “Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”?

a. Trưng Trắc

b. Bùi Thị Xuân

c. Bà Triệu

Thanh Hằng (Tổng hợp)