Tên nước nào mang nghĩa là ‘chủ nhật’? & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Một góc quang cảnh ở đất nước với tên gọi mang nghĩa là Chủ nhật trong tiếng Latin. Ảnh: iDiveblue.

Tên một quốc gia ở vùng biển Caribe mang nghĩa “chủ nhật” theo tiếng Latin bởi Christopher Columbus khám phá ra vào ngày chủ nhật.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Một góc quang cảnh ở đất nước với tên gọi mang nghĩa là Chủ nhật trong tiếng Latin. Ảnh: iDiveblue.

Một góc quang cảnh ở đất nước với tên gọi mang nghĩa là “chủ nhật” trong tiếng Latin. Ảnh: iDiveblue.

Câu 1: Tên nước nào có nghĩa là “chủ nhật”, theo tiếng Latin?

a. Dominica

b. Syria

c. Tây Ban Nha

Dương Tâm (Tổng hợp)