Tìm hiểu năm công trình ở Kinh thành Huế & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Quan Tượng Đài ở Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh.

Quan Tượng Đài, đàn Xã Tắc, lầu Tàng Thơ hay Phu Văn Lâu đều là những công trình kiến trúc quan trọng dưới triều Nguyễn.

Dịch Thuật Công Chứng Trans24H- 0948 944 222

Câu 1: Quan Tượng Đài có chức năng gì?

a. Đài thiên văn.

b. Công trình kiến trúc mỹ thuật.

c. Treo cờ.

Quan Tượng Đài ở Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh.

Quan Tượng Đài ở Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh.

Câu 2: Đàn Xã Tắc được xây dựng từ thời vua nào?

a. Vua Gia Long.

b. Vua Minh Mạng.

c. Vua Tự Đức.

Câu 3: Vì sao trường Quốc Tử Giám phải chuyển từ ngoài vào trong Kinh thành Huế?

a. Trường cũ xuống cấp.

b. Trường cũ quá xa kinh thành.

c. Cả hai lý do trên.

Quốc Tử Giám ở trong Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh.

Quốc Tử Giám ở Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh.

Câu 4: Lầu Tàng Thơ (lầu chứa sách) do vua nào cho xây dựng?

a. Vua Gia Long

b. Vua Minh Mạng

c. Vua Tự Đức

Lầu Tàng Thơ ngày nay còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Võ Thạnh.

Lầu Tàng Thơ ngày nay còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Võ Thạnh.

Câu 5: Phu Văn Lâu có chức năng gì?

a. Niêm yết các bản của vua.

b. Ngắm cảnh.

c. Tổ chức tiệc tùng.

Xuân Hoa (Tổng hợp)