Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm từ 1/6 & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

Người dân có thể tra cứu thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Dịch Thuật Công Chứng nhanh, lấy ngay trong ngày, giá rẻ chỉ 25k Trans24H0948 944 222

Nghị định mới của Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng, cập nhật nguồn dữ liệu này ngay sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính, nghiệp vụ. Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh chia sẻ, kết nối thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành đang quản lý với nguồn dữ liệu bảo hiểm để có thể sử dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 1/6.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm tập hợp 9 nhóm với dữ liệu gốc là thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, người dân, cơ quan, tổ chức có thể tra cứu thông tin cơ bản của cá nhân, như họ tên khai sinh, số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân, dân tộc quốc tịch, quê quán, thông tin của cha mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; thông tin liên hệ của công dân; thông tin về hộ gia đình, gồm mã hộ gia đình, địa chỉ, danh sách thành viên trong hộ.

Thông tin có thể tra cứu tiếp theo là về bảo hiểm xã hội, như: nhóm bảo hiểm xã hội mà người đó tham gia, phương thức đóng, quá trình đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mã số thuế.

Nhóm thông tin thứ 5 là về bảo hiểm y tế, như mã mức hưởng, nhóm tham gia, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm hết hạn, quá trình đóng hưởng. Sáu là thông tin về bảo hiểm thất nghiệp, gồm quá trình đóng, hưởng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cuối cùng, nhóm thông tin về người sử dụng lao động, như tên, mã số doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, phương thức liên hệ; các nhóm thông tin cơ bản về y tế và an sinh xã hội.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn khai thác thông tin về bảo hiểm có thể tra cứu qua cổng dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Nếu đã khai thác xong, cơ quan không được yêu cầu cá nhân cung cấp các giấy tờ liên quan.

Cả nước hiện có trên 86 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện. Trong tiến trình cải cách hành chính của ngành bảo hiểm, đáng chú ý nhất là chuyển sang dùng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 1/4.

Thái Mạc